SIA ”AS KURSI” Izglītības studija piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu 36 stundu kursu. 

Programma 

 • Etiķete. Tās veidi. Lietišķā etiķete – nevainojamam uzvedības stilam un uzņēmuma reprezentācijai
 • Etiķete dažādās etniskās vidēs
 • Ķermeņa un žestu valodas pozitīvā vai negatīvā ietekme saskarsmes kultūrā
 • Sasveicināšanās un atvadīšanās. Rokasspiediens. Tā nozīme un pareizs pielietojums
 • Iepazīšanās un iepazīstināšana
 • Uzrunas formas
 • Aizliegtie temati sabiedrībā
 • Attieksme pret klientu
 • Tālruņa lietošanas etiķete
 • Vizītkartes, to veidi un pasniegšanas kārtība
 • Priekšnieka un padoto attiecības
 • Ielūgumi, to rakstīšana. Visizplatītākās kļūdas
 • Darba attiecību etiķete
 • Lietišķa saruna
 • Etiķete sanāksmēs
 • Vēstules. Lietišķā sarakste
 • Elektroniskās sarakstes etiķete. Visizplatītākās kļūdas
 • Starptautisko tikšanos un konferenču organizēšana. Delegāciju sagaidīšana.
 • Valsts apbalvojumi, to nēsāšana
 • Karoga etiķete
 • Viesības (lietišķas, privātas)
 • Apģērba kodekss. Tā krāsu nozīme un psiholoģiskā ietekme saskarsmē. cilvēka ārējais estētiskais pievilcīgums gan oficiālajā, gan privātajā vidē
 • Dāvināšanas etiķete
 • Etiķete operā, teātrī, sabiedriskajā transportā, bērēs, kāzās
Nodarbībās tiek mācīta teorija un praktiskais pielietojums. Beidzot mācības, klausītājs saņem apliecību, kas dod tiesības mācīt lietišķo etiķeti un protokolu.

Praktiskā informācija 

Pasniedzēja:

aijastrautmane

Ģenerālkonsuls, Paed. mag. Aija Strautmane

Nodarbības notiek: 

 Darbdienās, sestdienās, svētdienās, kā arī pēc vienošanās.
Pieteikšanās pa telefonu: 29160600 vai e-pastu: