Handshake-Corporate1

Programma

SIA ”AS KURSI” Izglītības studija piedāvā 10 stundu kursu, kuras saturs var tikt mainīts saskaņā ar klienta vēlmēm:
  • Saskarsmes kultūra – sevis pilnveidošanai un iestādes reprezentācijai. Visizplatītākās kļūdas lietišķajā saskarsmē.
  • Ķermeņa un žestu valodas pozitīvā ietekme saskarsmes kultūrā (flirta, plaukstu, roku u.c žesti)
  • Distances zonas punkts. To atšķirības dažādās etniskās vidēs
  • Rokas spiediens. Tā veidi. Nepareizs pielietojums
  • Māksla klausīties
  • Konfliktu veidi un to atrisināšanas vērtība
  • Galdu un krēslu pareizs izvietojums pārrunu telpā – panākums pušu sadarbībai

Nodarbībās tiek mācīta teorija, izmantoti testi, analizēti ap 200 dažādi saskarsmes veidi gan lietišķi, gan privāti. Beidzot mācības, klausītājs saņem kursu beigšanas apliecību, ja ir apmeklētas visas programmā paredzētās nodarbības un mācību materiālu elektroniski – personīgai lietošanai.

Praktiskā informācija

 Pasniedzēja:

aijastrautmane

Ģenerālkonsuls, Paed. mag. Aija Strautmane

Nodarbības notiek:

Darbdienās, sestdienās, svētdienās, kā arī pēc vienošanās.
Pieteikšanās pa telefonu: 29160600 vai e-pastu: