Programma

 SIA ”AS KURSI” Izglītības studija piedāvā 36 stundu lietišķās etiķetes un protokola kursu, kura saturs var tikt mainīts saskaņā ar klienta vēlmēm:
 • Etiķete. Tās veidi. Lietišķā etiķete – nevainojamam uzvedības stilam un uzņēmuma reprezentācijai
 • Etiķete dažādās etniskās vidēs
 • Ķermeņa un žestu valodas pozitīvā vai negatīvā ietekme saskarsmes kultūrā
 • Sasveicināšanās un atvadīšanās. Rokasspiediens. Tā nozīme un pareizs pielietojums
 • Iepazīšanās un iepazīstināšana
 • Uzrunas formas
 • Aizliegtie temati sabiedrībā
 • Attieksme pret klientu
 • Tālruņa lietošanas etiķete
 • Vizītkartes, to veidi un pasniegšanas kārtība
 • Priekšnieka un padoto attiecības
 • Ielūgumi, to rakstīšana. Visizplatītākās kļūdas
 • Darba attiecību etiķete
 • Lietišķa saruna
 • Etiķete sanāksmēs
 • Vēstules. Lietišķā sarakste
 • Elektroniskās sarakstes etiķete. Visizplatītākās kļūdas
 • Starptautisko tikšanos un konferenču organizēšana. Delegāciju sagaidīšana.
 • Valsts apbalvojumi, to nēsāšana
 • Karoga etiķete
 • Viesības (lietišķas, privātas)
 • Apģērba kodekss. Tā krāsu nozīme un psiholoģiskā ietekme saskarsmē. cilvēka ārējais estētiskais pievilcīgums gan oficiālajā, gan privātajā vidē
 • Dāvināšanas etiķete
 • Etiķete operā, teātrī, sabiedriskajā transportā, bērēs, kāzās
Nodarbībās tiek mācīta teorija un praktiskais pielietojums. Beidzot mācības, klausītājs saņem kursu beigšanas apliecību, ja ir apmeklētas visas programmā paredzētās nodarbības.

Praktiskā informācija 

 Pasniedzēja:

aijastrautmane

Ģenerālkonsuls, Paed. mag. Aija Strautmane

Nodarbības notiek: 

Darbdienās, sestdienās, svētdienās, kā arī pēc vienošanās.
Pieteikšanās pa telefonu: 29160600 vai e-pastu: